Vraag: "Waarom is het verstandig om ooit gemaakte huwelijkse voorwaarden – evenals testamenten – periodiek met mijn notaris door te nemen?" We leggen dit uit met een voorbeeld: Erik en Anne zijn twintig jaar geleden op huwelijkse...

Als notaris krijg ik vaak diverse vragen over nalatenschap. Mensen willen veelal zelf bepalen wie hun erfgenamen zijn of wie juist niet. Een testament zorgt ervoor dat alles duidelijk wordt vastgelegd, anders bepaalt de...

Vraag “Ik wil een schenking doen van € 50.000 aan mijn zoon voor zijn dure studie. Moet ik daarover schenkingsbelasting betalen? En is daarvoor een notariële akte nodig?” Antwoord “Bij een schenking voor een studie is inderdaad...