Vraag “Ik wil een schenking doen van € 50.000 aan mijn zoon voor zijn dure studie. Moet ik daarover schenkingsbelasting betalen? En is daarvoor een notariële akte nodig?” Antwoord “Bij een schenking voor een studie is inderdaad...