Sinds 2010 wordt er jaarlijks onderzoek gedaan bij rechtbanken naar het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen in erfenissen. Ook in 2015 is het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen opnieuw gestegen. Erfgenamen aanvaarden een erfenis beneficiair...