In het laatste kwartaal van 2015 zijn er meer dan 30.000 levenstestamenten opgesteld. Daarmee komt het totaal aantal afgesloten levenstestamenten in 2015 op 100.000. Dit is mede te danken aan de publiekscampagne ‘Wie van...

Sinds 2010 wordt er jaarlijks onderzoek gedaan bij rechtbanken naar het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen in erfenissen. Ook in 2015 is het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen opnieuw gestegen. Erfgenamen aanvaarden een erfenis beneficiair...