Niets is zo prettig als in eigen huis oud worden. Toch?

7364
Domotica

Een verzorgingshuis is een angst voor velen. Met de huidige technologie is het gelukkig goed mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

Een traplift, een televisie die signalen afgeeft wanneer het tijd is om medicijnen in te nemen, maar ook hulpmiddelen om bijvoorbeeld het licht aan te doen, de deur open te maken, de verwarming aan te zetten en iets op te pakken maken uw woning comfortabeler. Dit soort innovatieve technologische ICT-toepassingen heten ‘domotica’. Iets voor u?

Overheidsstimulans

De overheid stimuleert goede voorzieningen op het gebied van wonen en zorg, met subsidies voor diverse aanpassingen aan uw woning. Heeft u bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet nodig? Dan kunt u hiervoor mogelijk een vergoeding krijgen via de Wmo (Officieel Wmo 2015) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Ga voor meer informatie naar uw zorgkantoor*.

Overige vergoedingen

Een aantal van de woningaanpassingen wordt vergoed door gemeenten, als u hierdoor langer thuis kunt blijven wonen en niet naar een zorginstelling hoeft te verhuizen. Een voorbeeld is de afstandsbediening voor deuren, ramen en gordijnen. Ook zijn er verschillende hulpmiddelen die vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar worden vergoed. Hierbij gaat het vooral om hulpmiddelen als personenalarmering of computersystemen voor huisbesturing. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van dergelijke domotica is een medische indicatie van een arts of medisch specialist wel vereist. Lees uw polis er eens goed op na.

Waar vindt u meer informatie?

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor subsidie van domotica door gemeenten en verzekeraars kunt u terecht op de pagina Regelhulp Domotica van de Rijksoverheid. Dit is een wegwijzer voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft: www.regelhulp.nl.

Voor uitgebreide informatie over technologische hulpmiddelen kunt u kijken op: www.hulpmiddelenwijzer.nl/domotica.

Thuiscomfort is een initiatief van Technische Unie en heeft een website die informeert en inspireert over manieren om zo lang mogelijk thuis te wonen. Met concrete oplossingen en het laatste nieuws op het gebied van wooncomfort, veiligheid en aangepast wonen: www.thuiscomfort.nl.

*Er zijn in Nederland 31 zorgkantoren. Dit zijn zelfstandig werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Geen reacties