“Ik wil dat mijn financiën bij overlijden goed geregeld zijn…”

9932
Notaris van Duin

Vraag:

“Ik wil dat mijn financiën bij overlijden goed geregeld zijn, maar ook als ik ouder word en misschien niet meer zelf alles kan beslissen. Hoe regel ik dat?”

Antwoord:

“Vaak merk ik in gesprekken met mijn klanten dat dit een veel vergeten onderwerp is. Men heeft wel een algemeen testament of bankvolmacht op laten maken, met daarin beschreven wie er mag handelen na overlijden. Toch is er vaak niets vastgelegd over wat er gebeurt als u bij leven niet meer in staat bent de (financiële) zaken zelfstandig te behartigen.

Een notariële volmacht geeft, net als de bankvolmacht, de bevoegdheid om te beschikken over bankrekeningen. Met een notariële volmacht kunt u daarnaast echter nog veel meer. U legt vast wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen en u kunt uw gevolmachtigde namens u bijvoorbeeld ook andere handelingen laten verrichten. U bepaalt wie namens u beslissingen mag nemen en waarover.

Dan is er ook nog het levenstestament. Deze bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor uw zakelijke (financiële) belangen en een voor uw medische en persoonlijke zaken. U legt zo alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. Het levenstestament is een goede basis voor een gezonde financiële huishouding. Hierin kunt u zowel bepalen wie bewind gaat voeren over uw financiële zaken, maar bijvoorbeeld ook wie ervoor zal zorgen dat u conform wens verzorgd en medisch behandeld wordt. Wat voor u de beste oplossing is hangt uiteraard sterk af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Wij bespreken dit soort zaken graag met u.

Notaris van Duin

Notaris mr. Gert van Duin

Heeft u zelf een vraag? Wij beantwoorden deze graag! Mail naar: info@notarisvanduin.nl.

Geen reacties