“Ik ga scheiden. Moeten we ons huis verkopen of kan ik mijn ex-partner uitkopen?”

9543
scheiden huis verkopen

Vraag: 

“Ik ga scheiden. Moeten we ons huis verkopen of kan ik mijn ex-partner uitkopen?”

Antwoord:

“Een echtscheiding is altijd vervelend. U deelt verschillende bezittingen en als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat vaak gevolgen voor de eigen woning en financiën. Om antwoord te geven op uw vraag is het echter wel belangrijk om uw financiële situatie, wensen en mogelijkheden te kennen. Ik schets u hierbij vast enkele mogelijke scenario’s.

Wanneer slechts een van u volledig eigenaar is van het huis, hoeft de woning niet te worden verdeeld. Staat de woning op naam van u beiden? Dan kunt u ervoor kiezen om de woning gezamenlijk te verkopen of er zelf te blijven wonen en uw ex-partner uit te kopen. Klinkt simpel, maar in beide situaties is het belangrijk om goed te kijken naar de huidige situatie. Heeft het huis inmiddels bijvoorbeeld overwaarde? Of is er sprake van een restschuld bij verkoop? Ook is het belangrijk om te kijken of u de lasten van de woning zelfstandig kunt betalen en moet u samen (of met de hulp van ons) afstemmen hoe de inboedel en overwaarde/restschuld onder u beiden wordt verdeeld. Hiervoor zult u bij ons een akte van verdeling op moeten laten maken, waarin wordt vastgelegd wie wat krijgt.

Tot het moment van verkopen of uitkopen bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor de hypotheeklasten. Blijft een van beiden in het huis wonen en is er, na taxatie, sprake van onderwaarde? Dan vergoedt de vertrekkende ex-partner naar rato zijn of haar aandeel in de woning én de onderwaarde, afhankelijk van de situatie en de afspraken die u onderling heeft gemaakt. Bij overwaarde kunt u een nieuwe lening afsluiten om uw partner uit te kopen, of u neemt het deel van de bestaande lening van uw partner over. Uiteraard alleen indien financieel haalbaar. Houd daarbij ook rekening met eventueel te betalen alimentatie en de gevolgen hiervan op uw financiële mogelijkheden. Bovendien moet er in deze situatie een nieuwe hypotheekofferte worden opgemaakt en de partner die de woning overneemt moet hiervoor bij ons een afspraak maken. Er moet immers een nieuw hypotheekrecht worden gevestigd.

Hopelijk heb ik u hiermee wat inzicht gegeven in de mogelijkheden. Uiteraard gaan we graag persoonlijk met u in gesprek om de best passende oplossing voor uw situatie te vinden.”

Notaris van Duin

Notaris mr. Gert van Duin

Heeft u zelf een vraag? Wij beantwoorden deze graag! Mail naar: info@notarisvanduin.nl.

Geen reacties