Waarom moet ik naar de notaris als ik een huis koop?

4303
Notaris huis kopen

Vraag:

“Waarom moet ik naar de notaris als ik een huis koop?”

Antwoord:

“De notaris is de enige wettelijke persoon die een woning mag overdragen van de ene naar de andere eigenaar. De notaris is ook de enige persoon die de overdracht van een huis kan inschrijven bij het Kadaster. Bij de verkoop van een huis moet er dus altijd een notaris ingeschakeld worden. Als koper bent u daar verantwoordelijk voor.

Zodra u en de verkoper de koopakte (bij de makelaar) hebben ondertekend, gaan wij de akte afhandelen. Als er sprake is van een bankgarantie of een waarborgsom, dan wordt dit ook bij ons aangegeven. U ontvangt vervolgens van ons de akte van levering (met daarin alle rechten en plichten van de woning), de hypotheekakte en de nota van afrekening. Deze laatste beschrijft de bedragen die u moet betalen (koopprijs, kosten koper en eventueel aftrek van eigen geld), en wat u ontvangt (de hypotheek). Aan de hand hiervan moet u bijbetalen of ontvangt u geld. Eventuele wijzigingen geeft u uiteraard ook door aan ons. Wij maken vervolgens een afspraak met u om de akte van levering en de hypotheekakte te ondertekenen en eventueel ook een testament en/of samenlevingscontract. En natuurlijk worden de sleutels aan u overhandigd!

Gedurende het hele proces onderzoeken wij tot drie keer toe of er geen beslag ligt op de woning en of de woning op het moment van de overdracht vrij is van onbekende hypotheken. Dit zijn twee redenen waarom de verkoop niet zou kunnen doorgaan. Als de overdracht heeft plaatsgevonden, dan schrijven wij de overdracht in bij het Kadaster. Deze is dan officieel.”

Notaris van Duin

Notaris mr. Gert van Duin

Heeft u zelf een vraag? Wij beantwoorden deze graag! Mail naar: info@notarisvanduin.nl.

Geen reacties