Nieuwe gemeenschap van goederen

6293
Samenwonen

Op 1 januari 2018 is de gemeenschap van goederen gewijzigd.

In Nederland geldt al jarenlang dat mensen in gemeenschap van goederen trouwen, als zij niet vóór het huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt.

Door het maken van huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten of geregistreerd partners, afwijken van de gemeenschap van goederen en hun vermogens privé houden. Ook worden huwelijkse voorwaarden vaak gemaakt om te zorgen dat de partners niet aansprakelijk worden voor elkaars schulden, zeker als er een echtgenoot is die een eigen bedrijf heeft.

Een aantal leden van de Tweede Kamer vond dat het huwelijksvermogensrecht gewijzigd moest worden. Zij hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend, om de wettelijke gemeenschap van goederen tussen gehuwden en geregistreerd partners te beperken.

Net als de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer inmiddels, zij het met een minimale meerderheid, ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel. Waarschijnlijk treedt de wet al per 1 januari 2018 in werking
Dit betekent voor stellen die na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel trouwen onder meer, dat alles wat een echtgenoot krijgt door een erfenis of een schenking, van hem privé blijft, behalve als de schenker of de overledene een zogenaamde insluitingsclausule heeft gemaakt. Dan valt de erfenis of de schenking wel in de gemeenschap van goederen.

Ook alles wat ieder van de echtgenoten al voor het huwelijk had blijft van de betreffende echtgenoot, behalve zaken die al gemeenschappelijk waren voor het huwelijk, denk daarbij aan het huis dat het stel al jaren samen bewoont voor zij gaan trouwen.

Gaat u binnenkort trouwen en overweegt u huwelijkse voorwaarden? Neem dan tijdig contact met ons op.

Geen reacties