Aanslag inkomstenbelasting bij veel lenen uit eigen bv

4541
Facts notariaat

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die meer dan een half miljoen euro van hun eigen bv lenen, gaan, als het aan het kabinet ligt, over het meerdere inkomstenbelasting betalen. Volgens het kabinet kunnen dergelijke grote leningen soms ook bedoeld zijn om belastingbetalingen uit te stellen. Dat uitstel zou weer kunnen leiden tot afstel.

In omvang valt de ‘schade’ voor dga’s wel mee, het gaat om drie procent van de aanmerkelijkbelanghouders. Leningen van minder dan een half miljoen worden niet belast. Het kabinet verwacht met de maatregel dat dga’s met excessieve schulden hun schuld zullen gaan verminderen tot op of onder de heffingsgrens.
Excessieve leningen worden bijvoorbeeld toegepast om liquide middelen als lening uit de eigen vennootschap te halen en niet als dividend of loon. De beoogde ingangsdatum van de regeling is 1 januari 2022. Daarmee is er voor dga’s voldoende tijd om hun schuld aan de bv te verlagen.
Met de maatregel wordt ook een mogelijk voordeel van aanmerkelijkbelanghouders ten opzichte van IB-ondernemers (eenmanszaken e.d.) tenietgedaan. Daarmee wordt ook voorkomen dat de keuze voor een ondernemingsvorm wordt bepaald vanuit dergelijke fiscale motieven.

Wilt u meer weten over het oprichten of inrichten van de statuten van een bv? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Geen reacties