Boete hypotheek banken verboden

Banken mogen geen hoge boetes meer opleggen als huiseigenaren grotere bedragen vervroegd willen aflossen op nieuwe hypotheekleningen. Dat is het gevolg van nieuwe Europese regelgeving die sinds kort van kracht is. Financiële instellingen mogen...
Schenken, erven en nalaten

Wat kunt u regelen in uw testament? Hoe zit het als u bezittingen in het buitenland heeft? U krijgt een erfenis, wat zijn de opties? En als u wilt schenken; wat is in uw...
Facts notariaat

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) publiceert eens per kwartaal feiten en cijfers over het notariaat. Zo kunt u bijvoorbeeld lezen hoeveel notarissen en kandidaat-notarissen het notariaat heeft en hoeveel testamenten er zijn ingeschreven. Ook...
Huis verkopen stappenplan

Een huis verkopen is een grote stap. Is nu het goede moment om uw huis te verkopen? Wat te doen als er restschuld is? Gaat u gebruik maken van een makelaar of doet u...
Huwelijksvermogensrecht

De Raad van Europa heeft eind juni ingestemd met nieuwe regels voor internationaal huwelijksvermogensrecht. De Raad van Europese notariaten (CNUE) is blij met de nieuwe regels. ‘Zij zullen internationale paren in Europa meer zekerheid...
Hypotheek besparen

Bij het aanschaffen van financiële producten kunt u al snel honderden euro’s besparen. Autoriteit Consument & Markt (ACM) zocht precies uit welk voordeel er waar te halen valt. Wanneer producten voor het eerst worden...
Beschermen erfgenamen

Het wegnemen van bijvoorbeeld een familiefotoboek wordt straks niet langer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Hetzelfde geldt voor het meegeven van inboedel die geen waarde heeft aan een kringloopwinkel....
Wetsvoorstel bescherming erfgenamen aangenomen

Het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’ is 19 mei jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt dat erfgenamen een erfenis alleen zuiver aanvaarden, wanneer zij goederen uit een nalatenschap verkopen of bewaren. De...
Samen bouwen CPO

Een eigen huis bouwen, op een ideale locatie, samen met anderen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt steeds populairder. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? Bij samen bouwen ontwikkelt u in samenspraak met andere toekomstige...
Wetsvoorstel gemeenschap van goederen

De Tweede Kamer heeft op 19 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen. Hiermee willen D66, PvdA en VVD de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens...