Voorkom financieel misbruik en mishandeling van ouderen

3673
voorkom-ouderenmishandeling

Van 25 november tot en met 1 december is het weer Internationale Week Zonder Geweld. De Week zonder Geweld, een initiatief van de Young Women’s Christian Association [YWCA], is een jaarlijkse wereldwijde campagne om geweld in al zijn vormen te stoppen. Gedurende de week worden door verschillende organisaties diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de strijd tegen geweld.

Iedere zes minuten komt ergens in Nederland een melding van huiselijk geweld binnen. Iedereen kan er mee te maken krijgen, maar de drempel om er melding van te doen of actief hulp te zoeken is hoog. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk mensen ervan bewust te maken dat je in actie moet komen om huiselijk geweld te stoppen.

Ouderenmishandeling

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Daarom pakt de overheid ouderenmishandeling aan. Zo moeten voorlichtingscampagnes ouderen stimuleren om hulp te zoeken. Verpleegkundigen, artsen en andere professionals krijgen trainingen om signalen van ouderenmishandeling te herkennen.

Wat kunt u doen?

Op de website van de overheid en vooreenveiligthuis kunt u meer te weten komen over ouderenmishandeling. Hoe herkent u het? Wat kunt u doen als u een vermoeden heeft? Natuurlijk helpen wij u ook graag verder om ervoor te zorgen dat u of iemand uit uw directe omgeving langer financieel veilig en zelfredzaam blijft. Neem hiervoor contact met ons op!

Geen reacties