Kan mijn ex-partner toch nog van mij erven nu ik gescheiden ben?

17665
Gescheiden en erven

Vraag:

“Kan mijn ex-partner toch nog van mij erven nu ik gescheiden ben?”

Antwoord:

Als u gescheiden bent kan uw ex-partner toch nog van u erven. U kunt daar iets aan doen door een goed testament op te laten stellen. Bij een scheiding moet veel worden geregeld. Meestal denkt u dan niet aan het wijzigen van uw testament. Uit het onderstaande blijkt dat het verstandig is bij scheiding niet alleen een advocaat in de arm te nemen, maar óók de notaris.

Marja en Henk zijn gescheiden. Ze hebben drie kinderen: Daan (9 jaar), Sara (5 jaar) en Wouter (3 jaar). Toen Marja en Henk tien jaar geleden trouwden, hebben zij bij de notaris een testament gemaakt. Marja vraagt zich af wat er met het testament gebeurt nu zij zijn gescheiden en belt de notaris op. De notaris nodigt Marja uit voor een gesprek op kantoor. In het testament heeft Marja haar echtgenoot Henk en de kinderen tot erfgenamen benoemd. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat Henk alleen erft als hij op het moment van het overlijden nog met Marja is getrouwd. Als de notaris dit vertelt aan Marja, vraagt zij opgelucht: ”Dus Henk kan nu niet meer van mij erven … ?”

Hoewel de kans daarop inderdaad klein is, kan Henk via een omweg tóch nog van Marja erven, terwijl alleen haar kinderen erfgenaam van haar zijn.

Hoe zit dit in elkaar?

Als Marja overlijdt erven haar drie kinderen haar gehele nalatenschap. Stel dat kort daarna haar zoon Wouter overlijdt terwijl hij nog geen kinderen of partner heeft. Dan heeft Wouter op grond van de wet als erfgenamen niet alleen Daan en Sara, maar óók zijn vader Henk. Door in het testament een zogenaamde ’tweetrapsmaking’ op te nemen, bepaalt Marja dat als zoon Wouter na haar overlijdt, alles wat Wouter uit haar erfenis over heeft alleen naar haar andere kinderen Sara en Daan gaat; en dus niet naar ex-partner Henk. Als Wouter bij zijn overlijden zélf kinderen achterlaat – en of een partner – dan wordt meestal bepaald dat alles wel naar die kinderen/partner mag gaan.

In een vrijblijvend (kosteloos) adviesgesprek leggen wij u graag uit hoe u dit testament op de juiste wijze inricht. Wij begeleiden de uitvoering hiervan natuurlijk met de aandacht die u van ons kantoor mag verwachten.

Notaris Gert van Duin

Notaris mr. Gert van Duin

Heeft u zelf een vraag? Wij beantwoorden deze graag! Mail naar: info@notarisvanduin.nl.

Geen reacties