Kunnen mijn kinderen mijn zaken regelen als ik zelf mijn wil niet meer kan bepalen?

5180

Vraag:

“Is het mogelijk om vast te leggen dat mijn kinderen mijn zaken kunnen regelen als ik zelf mijn wil niet meer kan bepalen?”

Antwoord:

“Het klopt dat het mogelijk is om in een notariële akte te bepalen dat uw partner of kinderen (al dan niet samen) – bijvoorbeeld na een herseninfarct of tijdelijk na een ongeval – uw belangen kan behartigen. Deze akte wordt levenstestament genoemd. Het levenstestament is de laatste jaren aan een opmars bezig. Met deze akte voorkomt u dat bij verlies van uw geestelijke vermogens een onderbewindstelling via de rechter nodig is. Naast een ingewikkelde procedure moet daarbij ook jaarlijks ‘rekening en verantwoording’ aan de rechter worden afgelegd.

In een levenstestament kunt u dus bepalen wie in voorkomende gevallen volmacht heeft om uw belangen te behartigen. Onder meer kunt u afspraken vastleggen over bankzaken, zodat een bankvolmacht niet eindigt bij wilsonbekwaamheid. Stel dat u op een dag uw wil niet meer kunt bepalen. Wilt u dan tóch zelf sturing kunnen geven aan de invulling van uw leven?

In een vrijblijvend adviesgesprek leggen wij u graag uit hoe een levenstestament op de juiste wijze wordt ingericht. Ook begeleiden wij de uitvoering daarvan uiteraard met de aandacht en zorg die u van ons kantoor mag verwachten.”

Notaris van Duin

Notaris mr. Gert van Duin

Heeft u zelf een vraag? Wij beantwoorden deze graag! Mail naar: info@notarisvanduin.nl.

Geen reacties